June 14, 2024

Reducerea populației contribuie la atenuarea încălzirii globale

În timp ce populaţia mondială va depăşi 8 miliarde până la sfârşitul anului, este timpul să ne imaginăm noi soluţii de reducere a fertilităţii umane, atenționează Asociaţia Demografie Responsabilă.

Anul 2022 este marcat de progresul constant și necruțător al încălzirii globale, din cauza arderii resurselor fosile (cărbune, gaz, petrol) însoțită de creșterea concentrației de bioxid de carbon și a altor gaze cu efect de seră (GES) în atmosferă. În acest context, de mai mult timp, a devenit prioritar ce s-ar putea face pentru a stabiliza sau chiar a inversa această creștere, pentru a atenua încălzirea globală.- scrie Le Monde.

De asemenea, adaptarea la schimbările climatice devine o preocupare majoră și suntem îndrumați să identificăm metode de atenuare și de adaptare în același timp. Concret, asta înseamnă ca în cadrul abordărilor de aclimatizare, din ce în ce mai urgente, să se acorde o atenție majoră modalităților de atenuare a încălzirii globale.

Anul 2022 este și anul conștientizării. Problema resurselor se pune într-un mod brutal fiind evidențiată de apariția repetată a cuvântului „sobrietate” în dezbaterea publică.- se arată într-un articol din Le Monde.

ADECVAREA RESURSELOR LA NEVOI

În articol se precizează faptul că problema resurselor alimentare este deja tema centrală a lucrării lui Thomas R. Malthus, care în 1798 a subliniat incapacitatea producției alimentare de a crește proporțional cu populația și, prin urmare, a pledat pentru o limitare a creșterii acesteia din urmă. Cu toate acestea, explozia demografică mondială (înmulțită cu 8 de la Malthus) nu a produs sărăcirea masivă prevăzută dar creșterea productivității agricole, care explică acest decalaj, își atinge acum limitele.